Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

 

Зовнішнє незалежне оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до реєстрації в  ЗНО 2018

        31 січня 2018 року завершується реєстрація для участі в пробному ЗНО-2018. Останній день прийому платежів – 5 лютого 2018 року. Після цієї дати  неоплачені сторінки Особистих кабінетів учасників пробного ЗНО будуть заблоковані.

       Запрошення на пробне ЗНО будуть розміщені на персональних сторінках учасників пробного ЗНО до 1 березня. Саме в запрошеннях буде вказано пункт проведення пробного ЗНО.

 

Оновлення нормативно-правового забезпечення ЗНО

     Змінено вимоги використання приміщеньзакладів освіти під час проведення ЗНО

   Внесено зміни до наказу МОН «Про затвердження Порядку використання приміщеньзакладів освітидля проведення зовнішнього незалежного оцінювання результаті внавчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зміни внесено  згідно з наказами Міністерства  освіти і науки України від 02.02.2017 р. N 160,від 03.11.2017 р. N 1447), остання зміна стосується пункту 12 Порядку, який доповнено вимогою щодо необхідності оснащення аудиторій, де проводиться ЗНО з іноземної мови, пристроями для програвання аудіо-компакт-дисків зі звуковим записом (аудіоцентр, аудіопрогравач, магнітола, комп’ютер тощо) з потужністю акустичної системи не менше ніж 10 Вт, з частотою не гірш еніж 100 Гц – 20 000 Гц.

Окрім цього визначено, що зовнішнє незалежнего цінювання з іноземних мов може відбуватися лише в аудиторіях на 15 робочих місць.

Унесення змін пов’язано із запровадженням з 2018 року в тестах з іноземних мов завдань сертифікаційної роботи, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання). У зв’язку з цим постала необхідність розширити перелік вимог до облаштування пунктів проведення ЗНО.

     Внесено зміни до наказу МОН України від 10.01.2017 № 25 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньоїосвіти (далі – Порядок)Наказом МОН  від 15 листопада 2017 року N 1487http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html

    Основні з них:

    Термін ВНЗ змінено на ЗВО

    Перелік документів, за якими відбувається реєстрація.

  Основний документ -  це копія паспорта. Копію свідоцтва про народження можуть надати особи, які не мали можливості отримати паспорт громадянина України у зв’язку з тим, що проживають на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Всі інші категорії осіб, які реєструються для проходження ЗНО мають отримати паспорт  громадянина України. В окремих випадках клопотання закладів освіти щодо реєстрації за свідоцтвом про народження будуть розглядатися на засіданнях регламентної комісії.

Питання стосується закладів професійної та вищої освіти. Довідку, яка підтверджує, що особа здобуде повну загальну середню освіту в поточному році  в реєстраційному пакеті надають тільки ті особи, які не проходять ДПА у формі ЗНО у випадках, передбачених законодавством. Всі учні/студенти, які складають ДПА подають пакет реєстраційних документів через відповідні заклади освіти.  За загальним списком від закладу освіти.

   Самостійно формують реєстраційні документи всі випускники системи середньої освіти (професійної, вищої І-ІІ р.а.) поточного року, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі ЗНО у випадках, передбачених законодавством, і відповідно отримують індивідуальні конверти із документами від регіонального центру за адресою, зазначеною в реєстраційній картці, а не на адресу навчального закладу.

2).Мають відбутися зміни у спільному наказі МОН України та МОЗ  від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність».http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16

Потребує уваги в цьому році категорія осіб з особливими освітніми потребами, яка зазначена в Переліку як «Глухі та особи з порушенням слуху». Це пов’язане із проведенням зовнішнього оцінювання з іноземної мови, яке передбачає перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання).В діючому Наказі не передбачений код умов, що дозволяє учаснику ЗНО отримати в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань сертифікаційної роботи в процесі тестування. Сьогодні можна сказати, що розглядається проект наказу про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідно до нього особи з порушенням слуху отримають додатково умови: «Надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань сертифікаційної роботи, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання)». Якщо відповідні зміни не набудуть чинності до початку реєстрації, то, користуючись спеціальною графою довідки 086-3/о, ця умова має бути внесена установою охорони здоров’я до  пункту 7, де  зазначаються умови, що не передбачені Переліком, але створення яких особа потребує для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Організація реєстрації випускників

Про терміни реєстрації. Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня, внесення змін до реєстраційних даних, а отже перереєстрація здійснюється в період з 6 лютого до 2квітня, але необхідно пам’ятати, що за нормативними вимогами для внесення змін необхідно, крім пакета реєстраційних документів надавати отриманий раніше Сертифікат, а отже термін початку внесення змін є умовним.

Щодо алгоритму реєстрації.Алгоритм реєстрації випускників ЗНЗ для участі в ЗНО в 2018 році у цілому буде аналогічним реєстрації попереднього року.Реєстраційна форма створення Заяви-реєстраційної картки буде розміщена на сайті УЦОЯО у вільному доступі з 6 лютого. Ви можете ознайомитися з ним, скориставшись презентацією, що підготовлена регіональним центром.

Стосовно організаційно-технологічного забезпечення процесу реєстрації.Нагадуємо, що у закладах освіти,згідно з нормативними вимогами (пункт 3 Календарного плану підготовки та проведення в 2018 р. зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 19вересня 2017 р. № 1287),до 22 січня мають бути визначені особи, відповідальні за формування комплектів реєстраційних документіввипускників для участі в ЗНО 2018.

Стосовно порядку подання закладами освіти регіональному центру комплектів реєстраційних документів випускників. Для забезпечення організованої реєстрації та на виконання спільних з обласними органами управління освітою Календарних планів підготовки та проведення в 2018 році ЗНО складено графіки відправки загальноосвітніми навчальними закладами до ДпРЦОЯО пакетів із комплектами реєстраційних документів. Ці графіки сьогодні направлено департаментам освіти та науки Дніпропетровської та Запорізької облдержадміністрацій ірозміщенона сторінках відповідальних («Нормативні та інформаційні матеріали» – «ЗНО» – «Реєстрація учасників ЗНО-2018»).https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=670

При складанні графіку враховані особливості реєстраційного процесу ЗНО-2018 та фактори, що можуть впливати на своєчасність реєстрації, зокрема:

– наявний контингент випускників у кожній адміністративно-територіальній одиниці;

– проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО та відповідну необхідність зареєструвати для участі в ЗНО усіх випускників, які повинні проходити державну підсумкову атестацію;

– усереднені терміни доставки поштової кореспонденції в межах області;

– вірогідність допущення випускниками помилок при оформленні комплектів реєстраційних документів та необхідність додаткового часу для доопрацювання реєстраційних документів (у межах реєстраційного періоду) при виявленні таких помилок на стадії обробки документів в ДпРЦОЯО;

– можливість додаткової, у межах реєстраційного періоду, відправки відповідальними за реєстрацію в ЗНЗ регіональному центру комплектів реєстраційних документів тих випускників, які з поважних причин не змогли підготувати їх до визначеної графіком дати, або з причини внесення змін до реєстраційних даних.

Звертаємо увагу, що зазначена дата відправки пакетів із комплектами реєстраційних документів до ДпРЦОЯО є орієнтовною: пакети можуть бути відправлені раніше, за наявності комплектів більшості випускників;.

У той же час звертаємося з проханням максимально дотримуватися визначених графіком дат для відправки першої партії документів, яка має включати, за можливості, переважну більшість комплектів реєстраційних документів. І знов же підкреслюємо, що документи тих випускників, які
з поважних причин не змогли підготувати їх до визначеної графіком дати, відправляються відповідальними за реєстрацію в ЗНЗпізніше визначеної графіком дати, але в межах реєстраційного терміну.

Щодо особливостей формування списку, якщо пакет реєстраційних документів відправляється вперше не в повному обсязі. У такому випадку відповідальним за реєстрацію в ЗНЗ заносяться до списку прізвища лише тих, чиї документи передаються до РЦ. Під час формування пакета для наступної відправки до цього пакета необхідно вкласти додатковий список, який також складаєтьсяза визначеною формою,  з даними тих осіб, документи яких відправляються додатково. Копії як першого, так і наступного (-них) списку(-ів)радимо зберігати в навчальному закладі для контролю та з’ясування можливих проблемних питань.

Відповідальний за реєстрацію в ЗНЗ контролює факт реєстрації кожного випускника, а після надходження до ЗНЗ індивідуальних конвертів із Сертифікатами ЗНО обов’язково вручає їх випускникам, зокрема з причини необхідності забезпечення випускникам доступу до Інформаційних сторінок, вхід до яких можливий лише за номером Сертифіката та PIN-кодом,указаним у ньому.

Нагадуємо, що відповідальні за реєстрацію в ЗНЗ та відповідальні за ЗНО в органах управління освітою зможуть контролювати факт реєстрації випускників в сервісі «Заклади освіти» на сайтіУЦОЯО з допомогою тих індивідуальних логінів і паролів, які використовувалися в грудні при оновленні даних про навчальний заклад.

Використання сервісу УЦОЯО «Заклади освіти» під час реєстрації

У сервісі «Заклади освіти» на сайті УЦОЯО з 06 лютого працюватимуть вкладки «Загальна інформація» та «Реєстр карток». Пропонуємо відповідальним за ЗНО  використовувати наявні можливості цих вкладок для оформлення документів, що супроводжують комплекти реєстраційних документів випускників. Радимо відповідальним за ЗНО, які мають навички роботи з форматом Exсel, скористатися вкладкою «Реєстр карток», де можна у форматі Exсel швидко сформувати реєстр реєстраційних карток, створених випускниками відповідного закладу освіти, відредагувати його та використати для формування Списку осіб, які проходитимуть ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі ЗНО (далі – СПИСОК) свого навчального закладу. При цьому не виключається варіант оформлення СПИСКУ лише з допомогою форми, затвердженої УЦОЯО.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на те, що:

– пакет з реєстраційними документами формується в закладі освітиіз окремих файлів, до кожного з яких вкладено комплект реєстраційних документівокремого випускника; до файлів з комплектами реєстраційних документів додається СПИСОК, підготовлений відповідальною за ЗНО;

– до комплекту реєстраційних документів вкладається ОРИГІНАЛ медичного висновку про створення особливих умов для проходження ЗНО (форма № 086-3/о);

– до пакету з комплектами реєстраційних документів НЕ ПОТРІБНО додавати документи, на підставі яких учні звільнені від ДПА;

– за відсутності паспортного документу у осіб, які вже за віком мали отримати паспорт, до комплекту реєстраційних документів додається свідоцтво про народження та клопотання НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ за формою, наданою в розділі «Загальна інформація» сервісу «Заклади освіти»;при цьому свідоцтво про народження і клопотання навчального закладу вкладаються до файлу разом з іншими документами цього випускника;

– якщо випускник звільнений від ДПА, то його дані не вносяться до СПИСКУ; що подається Дніпропетровському РЦОЯО разом із комплектами реєстраційних документів випускників;

– у реєстраційній картці зверху (у частині «Заява») після найменування регіонального центру оцінювання якості освіти випускник вписує своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали, а не ПІБ директора ДпРЦОЯО;

– під час заповнення заяви можна використовувати ручку з чорнилами яскравого чорного/фіолетового/синього кольору, але краще чорного;

– дві однакові фотокартки для документів розміром 3 на 4 см (із зображенням, що відповідає досягнутому віку), виготовлені на білому або кольоровому фотопапері, необхідно НАКЛЕЇТИ у спеціально відведених місцях реєстраційної картки;

 – довідки з місця навчанняна кожного учня НЕ ПОТРІБНІ (довідки з навчального закладу з фотокарткою оформлюються для осіб з неконтрольованої території, які втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його відновити та при цьому є учнями ЗНЗ, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі) та для тих випускників, які не складають ДПА у формі ЗНО, але подають документи для реєстрації на ЗНО;

– при відсутності у випускника адреси (фактичне проживання в школі-інтернаті), можна зазначати адресу навчального закладу; у цьому випадку інформація для випускника надходитиме виключно на адресу навчального закладу;

–  у випадку втрати випускником минулих років атестата, надається документ, що підтверджує як факт отримання ним втраченого атестата
(із зазначенням № втраченого атестата та дати його видачі), так і факт замовлення дублікату атестата із зазначенням орієнтовної дати отримання дубліката;

– зміни в інформаційну картку закладу (сервіс «Заклади освіти» на сайті УЦОЯО) у реєстраційний період вноситися не будуть; про зміни, що відбулися в даних закладів освіти, можна повідомити ДпРЦОЯО офіційним листом.

_________________________________________________________________________________________________________________________

ЗНО-2018

     Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

       Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 2 квітня 2018 року.

      До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня до 13 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

     Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року.

    Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.

________________________________________________________________________________________________________________________

Календар пробного ЗНО – 2017
 

Терміни

Зміст заходу

з  02.11. 2016
до 31.01.2017

Інформаційна кампанія з питань організації та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання

з 10.01.2017
до 31.01.2017

Реєстрація осіб, які виявили бажання брати участь в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні

01.04.2017

Проведення пробного ЗНО
 з української мови і літератури

08.04.2017

Проведення пробного ЗНО
з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов

до 05.04.2017

Уведення учасниками відповідей до сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО» з української мови і літератури

до 10.04.2017

Уведення учасниками відповідей до сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО» з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов

06.04.2017

Оприлюднення правильних відповідей до завдань пробного ЗНО з української мови і літератури

11.04.2017

Оприлюднення правильних відповідей до завдань пробного ЗНО з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов

до 07.04.2017

Установлення порога «склав/не склав»  з української мови і літератури

до 13.04.2017

Установлення порога «склав/не склав»  з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов

08.04.2017

Оголошення результатів пробного ЗНО з української мови і літератури

14.04.2017

Оголошення результатів пробного ЗНО з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов

 

 Пробне ЗНО – 2017

 

Реєстрація
10.01.2017 —  31.01.2017
 

Проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання

Дата

Предмет пробного ЗНО

01.04.2017

з української мови і літератури

08.04.2017

з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов

 

 

               ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

     Пробне тестування – це добровільне тестування осіб, яке дає їм можливість ознайомитись із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

       Порядок проведення пробного ЗНО регламентовано Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання та Правилами проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області у 2017 році.

      ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ 10-Х, 11-Х КЛАСІВ, А ТАКОЖ ВИПУСКНИКІВ МИНУЛИХ РОКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  взяти участь у пробному      зовнішньому незалежному оцінюванні!

         Звертаємо увагу, що у 2017 році державна підсумкова атестація випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів   буде проходити у формі ЗНО.

         Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною.

         Вартість пробного ЗНО – 129 грн (разом з ПДВ) за одне тестування.

      ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО буде можливо  у термін з 10.01.2017 до 31.01.2017 на сайті ДРЦОЯО. Зареєстровані особи матимуть доступ до тренувального онлайн-тестування!

         Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.

 

          Ознайомитись з Алгоритмом реєстрації на пробне тестування можна за посиланням:http://dneprtest.dp.ua/docs/2017/pdf/reg_prob.pdf 

 

 

Загальна характеристика ЗНО 2017

 

            Предмети ЗНО: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська та російська мови – загалом 12 навчальних предметів. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із 4 навчальних предметів із затвердженого переліку; тести з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії перекладатимуться кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.

Особливості проведення ЗНО з іноземних мов у 2017 році відсутні, для ЗНО у 2017 році збережено формат минулих років – без аудіювання та говоріння.

Для ЗНО випускник може обрати четвертим предметом ЗНО мову, яку він не вивчав у ЗНЗ.  

         Для випускників старшої школи ЗНЗ 2017 року як результати ДПА зараховуються результати ЗНО з трьох предметів:

-української мови і літератури (українська мова);

-математики або історії України (період XX - початок XXI століття);

-одного навчального предмета за вибором випускника.

Якщо випускнику необхідно скласти і математику, і історію України, він може обрати один із цих предметів другим предметом ДПА, а інший – третім.

Вибір предметів, результат сертифікаційної роботи з яких буде зарахований випускнику як ДПА ,здійснюється під час реєстрації. 

       Для визначення результатів ЗНО 2017 у шкалі 100-200 балів для кожного з предметів тестування встановлюється поріг «склав/не склав», тобто  кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт;

– для результатів ДПА у шкалі 1-12 балів поріг «склав/не склав» не визначається.

   

    Реєстрація для участі в ЗНО

        Реєстрація для участі в ЗНО 2017 – з 06 лютого до 17 березня,  внесення змін до реєстраційних даних – з 06 лютого до 31 березня.

 

              Контрольні дати проведення ЗНО:

            ЗНО-2017 проводитиметься з 23 травня до 16 червня.

         Оголошення результатів ЗНО відбуватиметься в три етапи: з української мови і літератури, іноземних мов та математики до 15 червня, з історії України, біології та російської мови – до 19 червня, з решти предметів – до 23 червня; ці дати є контрольними для передавання ЗНЗ відомостей результатів ДПА в електронному вигляді.

           Додаткова сесія відбудеться з 03 до 12 липня.

 

                                                                 Організація пробного ЗНО

        Пробне ЗНО проводиться у квітні 2017 року з усіх предметів ЗНО.

        Пробне ЗНО з української мови і літератури проводиться в окремий день – 
1 квітня, з решти предметів ­ в один день – 8 квітня; таким чином, учасники пробного ЗНО зможуть особисто пройти тестування з двох предметів ЗНО.

Реєстрація для участі в пробному ЗНО буде проходити на сайті ДпРЦОЯО з 10 до 31 січня 2017 року (термін реєстрації зменшено на 5 днів порівняно з 2016 роком).

     У 2017 році для перевірки результатів пробного ЗНО УЦОЯО створює сервіс «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання», який буде розміщуватися на сторінках «Особистого кабінету учасників пробного ЗНО». 

Усі учасники пробного ЗНО отримають результат проходження в «Особистому кабінеті учасника пробного ЗНО» за умови внесення відповідей на тести в сервіс визначення результатів.

 

Матеріали, які допоможуть підготуватися  випускникам

до зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року

 

      Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 3 лютого 2016 року № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» затверджено програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та російської мов. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 27 липня 2016 року № 888 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 3 лютого 2016 року № 77», розроблення та укладання тестів зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов у 2017 році відбуватиметься відповідно до  програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1121.

Наказом Українського центру від 22 вересня 2016 року №163 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року» затверджено Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови, математики, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов.

Наказом Українського центру від 22 вересня 2016 року №162 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року» затверджено Загальні характеристики з української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов.

Наказом Українського центру від 15 вересня 2016 року №156 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року» затверджено схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Графік проведення 
основної сесії ЗНО-2017

 

         Міністерством освіти і науки України оприлюднено наказ МОН України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

 

українська мова і література

23 травня

іспанська мова

25 травня

німецька мова

25 травня

французька мова

25 травня

англійська мова

29 травня

математика

31 травня

історія України

02 червня

російська мова

06 червня

біологія

08 червня

географія

12 червня

фізика

14 червня

хімія

16 червня