Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

 

Про відділ

Основні принципи управління

 

Основна мета роботи:

• Науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу;

• організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти;

• сприяння переходу від авторитарної освіти до освіти інноваційного, особистісно-зорієнтованого типу шляхом трансформації психолого-педагогічної, методичної та інформаційно-технологічної підготовки педагогів;

• відродження і утвердження духовної культури, формування фізично здорового, духовно багатого покоління, яке шанує свою громадянську й особисту гідність, виявляє потяг до самовдосконалення.

 

Наші пріоритети:

• Модернізація освіти міста;

• Організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

• Створення єдиного інформаційного освітнього простору;

• Науково-методичне забезпечення профільного навчання;

• Виховання фізично здорового покоління з громадянською позицією патріота;

• Удосконалення системи неперервної освіти педагогічних кадрів;

• Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу